Dwarf hamsters - big or fat? | HAMSTER.RU

Dwarf hamsters - big or fat?

Тема в разделе "INTERNATIONAL FORUM - ARCHIVE", создана пользователем alyona, 21 июн 2005.

 1. alyona

  alyona Administrator Команда форума

  Сообщения:
  12.669
  A question to Martin about this picture:
  Вопрос Мартину по поводу следующей фотографии:
  [​IMG]

  I'd like to see the belly of this hamster. :wink:
  Хотелось бы увидеть брюшко этого хомяка.

  I know, such big dwarf hamsters are very popular in Holland :wink:

  Do you see any difference between "big" and "fat"? Is there any weight limit for dwarf hamsters? How can I dtermine, whether my hamster is simply big or he/she is fat, and I have to diet him/her?

  Я знаю, что такие большие карликовые хомячки очень популярны в Голландии.

  Различаете ли вы "больших" и "толстых" хомячков? Существует ли ограничение по весу для карликов? Как я могу определить, является ли мой хомяк просто большим, или он толстый, и его пора сажать на диету?
   
 2. Martin Braak

  Martin Braak New Member

  Сообщения:
  160
  Deze hamster is niet van mij dus ik kan de buikkleur niet laten zien. In Nederland is het de bedoeling dat de buikkleur wit is met een lei blauwe onderkleur.
  Этот хомячок не мой, поэтому я не могу показать цвет его живота. В Голландии по правилам цвет живота должен быть белым с немного синим ("нижним цветом")

  De Russische dwerghamster moet in Nederland kogelrond zijn. Dit houd in dat wanneer je een Rus op je hand hebt en vanaf boven kijkt hij rond moet zijn. Wanneer ze ongezond dik zijn en dus in jouw woorden "Fat" dan zakt de Rus door de voetjes heen en rust zich met de buik op de grond; dan is het ongezond!
  В Голландии карлики должны быть как круглые шарики. То есть если у вас сидит на руке джунгарик и вы смотрите на него сверху, то он должен выглядеть круглым. Когда они нездорово толстые, то хомячок "оседает" под свои лапки и лежит животиком на земле; вот это нездоровая полнота!
   
 3. Wim

  Wim New Member

  Сообщения:
  27
  Hello everybody, here is a new member from Holland. My name is Wim and I am the husband of Marina. I hope to give a little contribution to this website.
  Message for Martin: Alyone was not asking to the colour of the belly, but to the belly itself. For Russia it is very strange that hamsters must be as round (thick/fat) as they are. Is the roundness conform the rules from the Dutch Standard ? And is this the same with the Standard in other West European countries ?
  Всем привет! Я - новый пользователь из Голландии. Меня зовут Вим и я муж Марины (Маришика). Я надеюсь, что смогу немного посодействовать этому сайту.
  Сообщение для Мартина: Алена не спрашивала об окрасе животика, но о животике самом. Для России очень необычно, что хомячки должны быть такими кругленькими (толстыми). Эта "круглость" принадлежит к правилам голландского стандарта? И а других западных странах это тоже так?
   
 4. мамакрю

  мамакрю New Member

  Сообщения:
  24.996
  Да, в России такого хомячка сразу начинают называть "помпон с ушками"! :lol: Это очень мило и прекрасно, и они очень хороши, но в России джунгарские хомячки почему-то намного худее. :(
  вот про помпон с ушками будешь сама переводить - М
  Ja, in Rusland ze noemen zo'n hamstertje <dikkertje> :lol: Ze zijn heel mooi en lief maar russen is Rusland zijn veel slanker :(
   
 5. Зарёна

  Зарёна New Member

  Сообщения:
  2.776
  ...я с точными цифрами. :) Люблю точные цифры. :roll:
  Средний вес джунгарских хомяков в Питере:
  на выставке 16 апреля - 31 грамм (min - 22, max - 42)
  на выставке 19 июня - 34 грамма (min - 26, max - 45).
  прим. - 19 июня самка с весом 22 грамма был дисквалифицирован - истощение.. но многие при таком весе и сами небольшие, выглядят неплохо

  Для сравнения привозные голландцы:
  самец в 2,5 месяца весит 54 грамма,
  самки в 3 месяца - 52 грамма, в 1,5 - 48 грамм.

  Het is Zaryona uit Sankt-Peterburg. Ze heeft 2 hamsters van je en ze in een keurmeester op de Russische evenementen voor hamsters.
  ...ik kom met exacte cijfers :) . Ik hou van exacte cijfers :roll:
  Gemidelde gewicht van een rus in Sankt-Petersburg:
  op de tentoonstelling van 16 april - 31 gram (min - 22, max - 42)
  op de tentoonstelling van 19 juni - 34 gram (min - 26, max - 45).
  19 juni vrouwtje met een gewicht van 22 gram was gediskwalificeerd - te mager.. maar veel niet grote van maat hamsters met zo'n gewicht zitten niet slecht uit.

  Voor de vergelijking hamsters die uit Nederland zijn gekomen:
  mannetje 2,5 maanden - 54 gram,
  vrouwtjes 3 maanden - 52 gram, 1,5 maanden - 48 gram.
   
 6. Wim

  Wim New Member

  Сообщения:
  27
  It looks like hamsters from Holland are elephants when you compare them with hamsters from Russia. Maybe Alyone can give the weight of the hamsters of the Moscow exhibition so we can know if there is a difference between St. Petersburg and Moscow. And after that we maybe can have a reaction from Martin.
  But I think that, as long a hamster is happy and healty, there is no problem.
  Кажется, что хомячки из Голландии прямо слоны по сравнению с хомячками из России. Может быть Алена может скинуть вес хомячков на московской выставке (это он что-то недопонял пока, видимо - я ему объясню - М), чтобы мы могли увидеть есть ли разница между хомячками Москвы и Питера. И может быть после этого мы получим реакцию от Мартина.
  Но мне кажется, что если хомячок счастлив и здоров, то проблем нет.
   
 7. Зарёна

  Зарёна New Member

  Сообщения:
  2.776
  Если хомячок счастлив и здоров - проблем нет.
  Только я считаю что мелкие животные - не есть хорошо. По мнению Judith Lissenberg, например, идеальный джунгарь должен весить от 45 до 50 граммов. :)
  А самцы весом в 30.. :?
  Я сейчас думаю буду ли вязать Пенелопу ("отечественная") Йоханом ("голландец").. Страшно, честно говоря. У них разница сейчас почти в два раза. А мама Пенелопы у меня рожала с трудом, из-за слишком крупных детей.
  Als de hamster blij en gezond - het is geen problem.
  Maar ik denk dat <te kleine dieren> is niet goed. Judith Lissenberg denkt dat gewicht van ideale rus ligt tussen 45 en 50 gram. :)
  Dus een mannetje met een gewicht van 30.. :?
  Ik denk over of moet ik mijn Penelopa (russische rus) met Johan (nederlanse rus) fokken... Eerlijk gezegt ben ik bang. Hij is twee keer zwarder dan zij. De moeder van Penelopa kon met veel moeite bevallen omdat kinderen waren te groot.
   
 8. Wim

  Wim New Member

  Сообщения:
  27
  Зарёна

  At the last exhibition in Barneveld I was talking with Martin about this subject and he told me that, when the hamsters are born, they are as big (or little) as any other hamster. They only grow bigger because of their constitution. I am not a specialist but I am sure that one of these day's Martin will give some comment.

  На последней выставке в Барневелде я говорил по этому вопросу с Мартином и он мне сказал, что когда хомячки рождаются, они такие же большие (или маленькие) как любой другой хомячок-детеныш. Они просто вырастают больше, потому что у них такая конституция. Я не специалист, но я уверен, что в один из дней Мартин сам это прокомментирует.

  According to the opinion of Judith Lissenberg most of the hamsters in Russia are under the normal (ideal) weight. I don't believe in it.
  It is only what you (we) like to see in a hamster. We can try to influence the genetica of a hamster by breeding with different sizes and weights. But it are the people who will decide what is the best and most beautiful hamster and not the hamster itself. What is the weight of a wild hamster ? Nature will decide herself the perfect weight.
  This is absolutly no comment on the weight and looks of the hamsters from Martin, because I love them very much.

  Согласно мнению Юдит Лиссенберг большинство хомячков в Росии ниже нормального (идеального) веса. Я в это не верю. Это только, что вы (мы) хотим видеть в хомячке. Мы можем стараться влиять на генетику при размножении хомячков разного размера и веса. Но это люди в этом случае решают, что лучше и красивее, а не хомячок сам. Каков вес дикого хомячка? Природа решает, какой вес идеальный.

  By the way, when a woman from 160 cm. and 45 kg. and a man from 190 cm and 100 kg are going to have a baby, it can be also very little, while it can grow up later as big as the father. :)

  Кстати, если женжина 160 см и 45 кг и мужчина 90 см и 100 кг собираются завести ребенка, то он тоже может родиться очень маленьким, но в то же время он может позже вырасти таким же большим, как отец :)
   
 9. Зарёна

  Зарёна New Member

  Сообщения:
  2.776
  :)
  Теорию о слишком крупных детях (в случае с Аканэ) выдвинул наш ветеринар. Нашему ветеринару я доверяю на 100%. :wink: Да и ничем другим такое объяснить нельзя было.. Аканэ действительно слишком "хрупкого" сложения..

  :) Het theorie over < te grote kinderen> was van onze da. Ik vertrouw haar 100%. :wink: En dat kan je echt met niets anders verklaren.

  А про слишком мелких.
  Мы что рассматриваем? Хомяка-в-природе? Или хомяка-домашнего? Да, хомяк-домашний - это нечто выведенное человеком, отвечающее требованиям человека. Т.е. размер-вес-окрас подкорректированы до желаемого. Просто домашние зверушки могут быть какими угодно.. А мы занимаемся выставочными.

  En over <te klein>
  Waar kijken we naar? Naar de hamster in het wild? Of naar hamster-huisdier? Ja, huisdier het is iets wat door de men gefokt en wat voldoet op de eisen wat men stelt. Dus maat-gewicht-kleur zijn gecorrecteerd tot de gewenste. Maar huisdieren kunnen zijn verschillende. En we zijn bezig met hamsters voor de tentoonstellingen.


  "лирическое отступление" Вот у меня голая кошка. Умница, красавица.. Только вот на последней выставке один эксперт сказал что хотелось бы ей нос покороче. Сама по себе моя кошка прекрасна. А вот по стандарту - у нее длинноват нос.

  Over iets anders. Ik heb een poes sfinks. Heel mooi en lief. Maar op de laatste tentoonstelling een expert heb gezegt, dat haar neus is te lang. Mijn poes zelf is super< mar kwa standaart haar neus is te lang.

  Так же и с хомяками, я считаю. Если ты держишь хомячка для себя, просто хомячка - тебе все равно какой длины у него нос, какой длины шерсть, какого он размера. А если ты пошел на выставку - его будут оценивать не просто "хороший - плохой" - а в соответствии с некоторым стандартом, когда-то кем-то написанным. И если ты не просто сходил посмотреть на выставку, а собираешься стать заводчиков, чьи животные будут эти выставки выигрывать - тебе просто придется стремиться к "идеальным животным", описанным в стандарте.
  Я не права? :) :wink:

  Dezelfde is met hamsters, denk ik. Als je houd een hamster voor jezelf, gewoon een hamster, dan is het niet belangrijk wat heeft die voor lengte van de neus en wacht en wat voor maat en gewicht het heeft. Maar als je met hem naar tentoonstelling gaat, dan kijken ze niet naar goed hij of slecht, maar ze kijken hoe hij aan de standaarten voldoet. En als je niet alleen op de tentoonstelling komt kom kijken, maar als je een fokker wil zijn van de hamsters die daar kunnen winnen, dan moet je proberen zo <ideaal> (kwa standaart) mogelijk dieren te fokken.
  Heb ik geen gelijk? :) :wink:
   
 10. Зарёна

  Зарёна New Member

  Сообщения:
  2.776
  Так вот в соответствии со стандартом :wink: многие наши животные мелкие. Есть ведь и большие, есть! В Москве на выставке была пара - 64 и 67 грамм (если не ошибаюсь). У меня все мальчики были большие, от 42. В Питере на последней выставке была девочка 45 грамм... И не так уж редко они встречаются, крупные. :)

  Dus kwa standaart :wink: veel van onze dieren zijn <te klein>. Maar we hebben ook de groot, he! In Moskou was een koppel - 64 en 67 gram (als ik geen fout maak) Al mijn mannetjes-russen waren vanaf 42. In S-Petersburg op de tentoonstelling was een vrouwtje van 45 gram... Dus we hebben vaak genoeg ook de groot :)
   
 11. alyona

  alyona Administrator Команда форума

  Сообщения:
  12.669
  Here are the weights of my hamsters:

  from Holland (they are nearly 3 month)
  female - 34 and 38
  male - 59, 55 and 62

  "domestic" hamsters (adult)
  female - 45, 57 and ... 90 :shock:
  male - 53 and 60
   
 12. Wim

  Wim New Member

  Сообщения:
  27
  Зарёна

  You are right. When you go to an exhibition you want to win and your hamster must be the best of all. I was talking about a hamster in general.
  We never go to exhibitions and I like the hamsters from Marina as they are. But does there exist a Russian Standard or are you (and your friends) writing a Russian standard ? And, if so, will this be inspired by the Dutch Standard ?

  Вы правы. Когда вы выставляетесь на выставках, то хотите выиграть и ваши хомячки должны быть самыми лучшими. Я говорил о хомячках вообще. Мы никогда не учавствуем в выставках и мне нравятся Маринины хомячки такими, какие они есть. А уже существует Российский стандарт длшя хомячков или вы (или ваши друзья) пишут его? И если так, то влияет ли на него голландский стандарт?
   
 13. Зарёна

  Зарёна New Member

  Сообщения:
  2.776
  Мы взяли за основу английский стандарт, как наиболее доступный. :)
  И внесли небольшие изменения - только добавили дополнительные окрасы, которые не признаны стандартными в Англии. :wink:

  We hebben als basis een Engelse standaard genomen, als meest bereikbare :) En we hebben sommige veranderingen in gedaan - nieuw kleuren van hamsters togevoegd, welke niet erkend zijn in Engeland. :wink:
   
 14. Martin Braak

  Martin Braak New Member

  Сообщения:
  160
  The shape must be round, not only here but also in England, USA, France and Belgium. This is a normal shape. It is not only the Dutch Standard. The Campbelli must not be round.

  Форма должна быть круглая, не только здесь, но и в Англии, США, Франции и Бельгии. Это нормальная форма. Это не только голландский стандарт. Кэмпбелл не должен быть круглым.

  Laat ik het in Nederlands doen, dan kan ik het beter uitleggen:
  De Russische dwerghamster is niet alleen hier zo mooi rond maar ook in Engeland, USA, etc. Ze behoren standaard rond te zijn en niet breed of langwerpig; juist Campbelli's moeten langwerpig zijn. Echter als je Russische dwerghamsters uit het wild zou nemen dan zijn die maar ongeveer 25 gram. Maar ik weet niet wat een wildvang Russische dwerghamster doet op ons voer!, we geven perfect voer. Kijk maar eens hoelang Nederlanders qua mensen zijn geworden.

  Буду писать дальше по-голландски, тогда я это смогу лучше объяснить:
  Джунгарики не только здесь такие кругленькие, но и в Англии, США и т.д. по стандарту они должны быть круглыми, но не широкими или продолговатыми; как раз кэмпбеллы должны быть продолговатыми. Однако если вы возьмете джунгарика из дикой природы, то в среднем он весит 25 грамм. Но я не знаю, что будет с дикими джунгариками, если они будут есть корм, который мы им даем! Мы даем идеальный корм. Посмотрите на людей-голландцев.


  Echter er is 1 groot ding verschil met de wildvang Rus en de door ons gefokte Rus: wij fokken al meer dan 20 jaar en wij selecteren de Russen op uiterlijk en ook op grootte.

  Однако пойманный дикий хомячок и выведенный нами хомячок отличаются одной вещью: мы разводим их больше 20 лет и мы выбираем джунгариков по внешнему виду и по величине.

  Zolang de Rus niet constant met de buik op de grond hangt, dan is het niet overmatig. Ze moeten niet te dik zijn. Onlangs is bij 1 show een Rus afgekeurd omdat hij te dik was bevonden.

  Пока джунгарик не ходит постоянно с висящим по земле брюхом, это не "слишком толстый". Хомячки не должны быть слишком толстыми. Недавно на одной выставке хомячок был дисквалифицирован, потому что его нашли слишком толстым.
   
 15. russianczar

  russianczar New Member

  Сообщения:
  344
  I agree :) that a round shape is more healthy looking :) After all, the stereotype (cartoons and etc. :) ) is that all hamsters are big and fat :)

  When I got my dwarf hamster, Asya, I let her eat more than I let her exercise. :) She is almost there, almost perfectly round :) Although I didn't do it because of the standarts, I did it because I thought she'd look better being a bit round :)

  And I think I am right :) However, it is only my personal opinion :)

  --------

  Я согласен :) круглая форма выгледит более здоровой :) В конце концов, стереотип (мультики и т.п :) ) гласит что все хомячки большие и толстые :)

  Когда я взял своего карлика, Ася, я давал ей есть больше чем давал ей упражняться. Она уже почти достигла цели, почти идеально круглая :) Хотя я не делал этого из-за стандартов, я сделал это потому-что мне казалось что она будет лучше выгледить если будет кругленькая :)

  И мне кажется я прав :) Но это всего лишь моё мнение :)
   

Поделиться этой страницей